Friday, April 4, 2008

Det goda spelet

Alla människor vill bli sedda.
Framför allt vill alla människor känna sig sedda.

Spel ställer människor inför meningsfulla val.
Spel skapar ett ramverk, en begränsande miljö, där det är möjligt att avgöra vad som är bra eller dåligt.
Inom denna miljö kan människor få pröva sina vingar i en trygg situation.

Det kan handla om rollspel, affärssimuleringar, eller spel som drivande mekanik i en marknadsföringskampanj.
Det kan också handla om att utvinna vad personalen faktiskt tycker om det egna varumärket. Råder det samsyn mellan ledningen och personalen? Det är otroligt att kunna mäta detta i en pågående förändringsprocess. Här kan spelliknande aktiviteter hjälpa oss att komma till snabbare resultat i både analysfasen och vid implementering av de handlingsmönster som uttrycker företagets värdegrund.

Det handlar helt enkelt om ett coachande förhållningssätt som har för avsikt att på ett så effektivt sätt som möjligt uppnå organisationens mål.

Det är viktigt att lyfta blicken med jämna mellanrum, men glöm aldrig bort att individen behöver bli sedd. 

Hur kan vi främja det viktiga samtalet individer emellan? 
Hur kan vi bli mer VI?

No comments: