Thursday, April 10, 2008

Meningsfulla val, spel och värdegrundsdagar


Ett spel utspelar sig inom ett begränsat ramverk.
Spel eller spelliknande aktiviteter innehåller begränsningar, annars blir det svårt eller omöjligt att se konsekvenserna av de handlingar man utför som spelare/deltagare.
Varför spelaren handlar som hon gör grundar sig i ett val hon gjort. Ett meningsfullt val, där hon kunde överskåda och förstå systemet hon rörde sig inom.
Att få göra val inom ett begripligt ramverk är viktigt och stimulerande.
Det meningsfulla, eller medvetna valet är grundläggande för att vi skall kunna må bra och känna oss sedda.

Spelliknande aktiviteter  hjälper oss att bli medvetna om vad vi själva tycker och inte minst om vad andra tycker. 

För att lära känna oss själva och våra kollegor är det viktigt att vi ställs inför meningsfulla val tillsammans och kan diskutera varför vi gör som vi gör. 

Tystnad...
I vilken ordning placerar du:
Snabb - Vänlig - Eftertänksam - Lönsam - Effektiv - Lyssnande - Beslutsam - Snygg - Ordningsam?

Hur tror du att de andra i din organisation skulle placera lapparna?
Är det samma ordning?
Om ni faktiskt gjorde detta, vad tror du då att det skulle bli mest diskussion kring?
Önskar man samma sak av en person som man önskar av sin organisation?
Hur uttrycker DU själv detta i handling?

No comments: